លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville
លក់ ខុនដូ Sihanoukville

លក់ ខុនដូ Sihanoukville

1.800 $ / m²

សង្ខេប

  • លេខយោង HILLSHV
  • ផ្ទៃដី​សរុប 51 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល សមុទ្រ សមុទ្រ

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ជណ្តើរយោង
  • អាងហែលទឹក

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available